Willekeurige bemoediging
  • One way Jesus!
    Wie kent deze nog? One way Jesus. Vroeger had je één keer per jaar een One way day. Ik ben …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

10 december 2006

De Here kent de dagen der vromen, en hun erfdeel zal voor altoos bestaan; in boze tijd zullen zij niet beschaamd worden, in dagen van hongersnood zullen zij verzadigd worden. Psalm 37:18-19.

Ik kwam dit stukje onderstreept tegen in mijn bijbel. En toen ik het las vond ik het
wel erg mooi. De hele Psalm 37 gaat over goddelozen en vromen en er staat boven “Het geluk der goddelozen is onbestendig”.Met andere woorden, het geluk der vromen is wél bestendig. Dat is iets wat in deze tijd erg belangrijk is denk ik, we leven in woelige tijden, en er is eigenlijk nog maar weinig bestendig. Als je ziet wat er in de wereld allemaal gaande is, en óók hier, in ons eigen kleine Nederland, dan kan de schrik je weleens om het hart slaan. Als je hoort dat er ook al plannen worden gesmeed om hier in ons land de boel overhoop te gooien met grote terroristische activiteiten, als je de hardheid ziet, de gewelddadigheid, al dat zinloos geweld, de haat en nijd van mensen naar elkaar toe. De oorlogen en aanslagen, maar óók de natuur die aan alle kanten verwoesting en narigheid met zich meebrengt. De economie die achteruit gaat………Het zijn allemaal tekenen der tijd, en dán is deze tekst toch wel héél bemoedigend vind ik, het zijn mooie beloften, in boze tijden zullen wij niet beschaamd worden en in dagen van hongersnood zullen wij verzadigd worden. Dat is iets om mee te nemen, om te onthouden, iets waar wij ons voordeel mee mogen doen als het écht benauwd wordt in ons persoonlijke leven.

En in vers 4 en 5 van deze zelfde Psalm staat: Verlustig u in de Here; dan zal Hij u
geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en
Hij zal het maken.

Ja, dat is iets om te gedenken, én te doen, elke dag opnieuw, en juist deze beloften zijn in staat om rust, vrede, en hoop in ons hart te brengen, ook vandaag.

Wat heerlijk om te weten
dat U mijn dagen kent,
en dat U mij bewaren wilt
dat U mijn Beschermer bent.
Als ‘k alles steeds bij U breng
en ‘k leg mijn leven voor U neer,
dan weet ik mij bij U geborgen
en blijft er niets te vrezen meer.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


6 + = 13