Willekeurige bemoediging
  • 10 oktober 2008
    Het volgende bericht las ik gisteren op de msn-site waar ik al jaren mijn stukjes plaats. Ik las het en …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

1. Gezocht.

maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in kernwa3[1]waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden moeten aanbidden in geest en in waarheid Joh.4:23-24.

Hier wordt gesproken over aanbidden in geest en in waarheid, ik heb een poos terug eens van iemand gehoord dat “aanbidden” betekent “buigen en kussen”, dus als wij God willen aanbidden, dan zouden wij voor Hem buigen en Hem kussen. Dat betekent persoonlijk contact met Hem. Maar wij weten óók dat er alléén persoonlijk contact met God mogelijk is als wij reine handen hebben, als wij onszelf gereinigd hebben. Want God kán geen gemeenschap hebben met zonde, en als Hij zélfs Zijn eigen Zoon alleen moest laten op het moment dat Jezus onze zonde droeg, hoe zouden wij dan óóit met bevlekte gewaden voor Zijn aangezicht kúnnen komen? Dat is niet mogelijk, waarmee ik niet wil zeggen dat we dan nooit meer iets verkeerd zouden mogen doen, want dan zou er nooit iemand meer in de buurt van de Hemelse Vader kunnen komen. Natuurlijk maken we allemaal fouten, maar het is zaak om die in te zien en ons daarvan voortdurend te reinigen. En dáár zit nou juist de kern van dit Bijbelwoord.

Er is een Goddelijke drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Om te aanbidden in geest en in waarheid is het dus nodig dat we éérst onze fouten inzien, dat kunnen wij door Gods Geest, want die Geest is het, die overtuigt van zonde. Daarnáást is het Jezus, waarvan de bijbel ons leert dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, die ons totaal reinigt van zonde en dán mogen wij met gereinigde harten en handen God aanbidden. Dan mogen we buigen en Hem kussen. Maar dat is niet alles, door op zó’n manier te aanbidden, komt die drie-eenheid bij elkaar, vormt één geheel en dan kan er in ons en door ons heen een machtig werk worden gedaan. Ik denk daarbij aan die torenbouw van Babel, waar God zelf over de mensen die daar werken zegt dat dóór hun eenheid, zij zó machtig zijn, dat er niets van wat zij denken te doen, onmogelijk zal blijken. Hoe machtig zijn wij dan als we werkelijk aanbidden in geest en in waarheid?

Maar dit woord zegt ook dat God zulke aanbidders “zoekt”, met andere woorden, ze zijn nog niet zo eenvoudig te vinden. Weet je, wij leven in een wereld waar het vuil van alle kanten om ons heen te vinden is, een wereld waarin we zelf óók bevuild worden, elke keer opnieuw, soms bewust en soms onbewust. Daarom hebben wij die voortdurende leiding van Gods Geest nodig, daarom hebben wij die voortdurende reiniging nodig en daarom kunnen we nooit zomaar, zonder meer bij God binnenstormen. Zijn Heiligdom is een rein Heiligdom, niet één smetje is daar te vinden en als we niet rein zijn, dan kunnen we hooguit van een afstand naar Hem roepen, maar we zullen nooit zo dichtbij kunnen komen dat we kunnen “buigen en Hem kussen”.

Tegelijkertijd is het juist tot onze bescherming dat we niet ongereinigd  bij God binnen kunnen komen, Paulus zegt in Hebr.12:28-29 (uit Het Boek) : Omdat wij een blijvend Vaderland krijgen, moeten wij dankbaar zijn en God dienen zoals Hij het graag wil, met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur.

buigen[1]Psalm 24:3-4a : Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in Zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart…en in de zaligsprekingen zegt de Here Jezus: Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Matth.5:8.

God zoekt zulke aanbidders, die Hem aanbidden in geest en in waarheid, ben ik zo iemand, ben jij zo iemand…?

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 5 = 6